Direnişle yaşıyoruz!

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz sıra arkadaşımız Hakan Taşdemir için bugün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde gerçekleştirdiğimiz anmaya polis ve ÖGB eliyle yapılan saldırıya dair açıklamamızdır. Geleceksizleştirilen, hocaları ihraç edilen, yaşanılamaz koşullarda öğrenimine devam etmek zorunda kalan ve yemekhane, ulaşım,...

Acil Eylem Planı: #KarşıGüçlenelim

Karmakarışık dünyamız çözülüyor. Belki de uzun bir yenilgi döneminin son çeyreğindeyiz. Biz, Gençlik Komiteleri olarak bu süreçte özel olarak inisiyatif alıyoruz ve bütün gençliği inisiyatif almak üzere davet ederek bir acil eylem planı açıklıyoruz. Önce zemini tanıyalım: Diktatörlükler, savaşlar, küresel...

Müşteri değil, öğrenciyiz! – Yağmur Ataseven, Rojhat Tunç

Bugünlerde memleketin dört bir yanından bir ses yükseltiyor üniversite öğrencileri: “Müşteri değil, öğrenciyiz!” Özellikle AKP’nin iktidarda olduğu yaklaşık 20 yıllık dönemde özelleştirmelerden eğitim de payını aldı. Niteliksiz eğitim, sınav sistemlerinde yapılan sürekli değişikliler ve genel olarak eğitim politikalarıyla özel lise sayısı tavan yaptı...

Öğrenci Değişim Programı çıktı!

Yüzlerce öğrenci, 10 açık toplantı ve atölye ile 6 ilden 20'den fazla üniversiteden 150'den fazla öğrencinin katıldığı #ÖğrenciForumu sonucunda hazırlanan Öğrenci Değişim Programı çıktı. "Bu broşürün yazılma amacı, kimsenin bilmediği yeni keşfedilmiş yolların duyurulması değil. Kimseye akıl vermek, kimseden...

Barış Anlaşması ve Yeni Anayasa’ya karşı Sosyal Birim’in açıklaması – Sosyal Birim

Şili'de 18 Ekim'de ulaşıma yapılan zamlardan sonra öğrencilerin başlattığı protestolarla başlayan halk direnişi her geçen gün Hükümet'in tüm saldırılarına karşı büyüyürek devam ediyor. Bir aydan fazla süredir süren direnişte halk "Kurucu Meclis ve Yeni Anayasa" talep ediyor. 30'dan fazla kişinin devlet...

YÖK’e karşı mücadele, Saray’a karşı mücadeledir!

Yüksek Öğretim Kurumu, "Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek" gibi yetkilerle 1981’de, bundan ta 38 yıl önce rektörlük seçimlerini, öğrenci konseylerini iptal ederek, üniversitelerin öğretim kadrolarını değiştirerek, baskı altına alarak üniversitelerin özerkliğini yok edecek antidemokratik uygulamalarıyla bir "darbe kurumu" olarak hayatımıza...

Manifiesto Emancipatorio Para Jóvenes – Los Comités Juveniles

El propósito de este texto es explicar el significado que tiene el joven para el orden establecido como un grupo de personas ampliamente percibidas aunque no muy cuidadas, consideradas como meros pasantes o puntos de interés, planificadas para ser personas religiosas u...

Küresel Kapitalizme karşı uluslararası ayaklanma – Enternasyonalist Proleterler

Proleter isyan dünyanın farklı köşelerinde şiddetli bir biçimde patlak verdi. Şili, Ekvador, Irak, Haiti, Fransa, Lübnan, Hong Kong, Kolombiya, Bolivya, Honduras, Cezayir, Sudan… Geçtiğimiz aylarda yıllardan beri birikmiş olan öfkemizi sokaklara taşırdığımız yerlerden bazıları. Şili’de metro ve ulaşım ücretlerinde bir artış,...

Öğrenci Forumu: Bak işte yaklaşıyor fırtına

Temsiliyet araçları elinden alınmış, katılım mekanizmalarından dışlanmış, nitelikli  ve bilimsel eğitim alamayan, yurt yetersizliğinden yurtlarda kalamayan, burslardan yararlanamayan, geçinemeyen, geleceğini göremeyen, ayrımcılığa uğrayan, stajlarda sömürülen, güvensiz ve güvencesiz çalışan, üniversitesi bölünüp sürgüne yollanan, eğitim ücretini ödeyemeyen, yalnızlaşan, kendi...

Gençliğin Özgürlük Manifestosu

Gençliğin Özgürlük Manifestosu, Gençlik Komiteleri tarafından Aralık 2017'de basılı olarak yayınlandı. Broşür, ‘gençliğin’ tarihsel olarak anlamını ve bugün ne anlama geldiğini aktarıyor. Hiç kimse tarafından yanlışlanamayacak en genel doğruları söylemek yerine ‘gençliğin’ bugüne dair dönüşümünü bilimsel bir temelde ele...