Yazı

Temsilci Siyaseti Aşmak için: Filistinde Düşüp Dövüşene Selam Yollamak Mümkün mü?...

Bugün, hala, her çarkıyla birlikte emperyalist makina, kapitalist üretim ilişkilerinin gelişen tekniğini ve hegemonyasını dünyanın dört bir yanında sağlamlaştırmak için uğraşıyor. Farklı bölgelerdeki sömürü...

Anti-Emperyalist Siyasi Müdahaleler: Filistin için 1000 Genç

Bu metin; Emek ve Adalet Platformu ile birlikte kurduğumuz Filistin İçin Bin Genç’in deneyimlerini ve oluşturduğu siyasal zemini değerlendirme amacıyla yazılmıştır.  9 Nisan’da Ticaret Bakanlığının...

Düzenin üstüne üstüne: 1 Mayıs’ta Taksim’e, alanlara

Barınamayanlar, geçinemeyenler, borçlular, eğitime erişemeyenler, sesi duyulmayanlar, susturulanlar… Bütün gençler Taksim'e. Günümüz Türkiye’sine baktığımızda gençliğin neoliberal kapitalist düzen içerisinde umutsuzca sürüklendiği, hissedip de tarif edemediği...

Emperyalizm nedir?

Gençlik Komiteleri Çeviri Kolektifi, Anti-Emperyalist Enternasyonalist Cephe'nin 2020 yılında yayınladığı metni İngilizcesinden çevirdi. Bir an için durup "Emperyalizm nedir?" sorusuna nasıl cevap verirdik diye düşünelim....

Üniversiteler kimin: Neoliberal üniversite ve baskı yöntemleri – Şevval Sarı

Gençliğin her gün yaşadığı sorunlar ne kısa vadeli ne de bireysel çözümler arayan sorunlardır. Hedefimiz gençlerin sadece bugün yaşadıkları sorunlara dair değil kendilerini bekleyen...

Küresel fabrika, küresel cinayet: Genç işçileştirme ve genç işçi cinayetleri –...

Türkiye'de ve dünyada öğrencilik denen ara dönem sonlanıyor. 1980’lerin ortasından bu yana hızla artan dünya nüfusuna karşı küresel bir plan devreye sokuldu. Köylü sınıfı...

Bütün mümkünlerin kıyısında: Gençliğin alternatif medyasını oluşturalım – Mehmed Cezai Yıldız

Bugün öğrenci olsun işçi olsun ya da bir çoğumuz gibi işçi öğrenci olan gençlerin: öznesi olduğu bir medya kanalı ve mecrası olması bir yana...

Çocukluğumuzu geri alalım: Lise Komiteleri kuruluyor. – Ege Arda Orel

Bildiğiniz üzere, uzunca bir süredir çocuk işçi cinayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Hemen her hafta bir çocuğun, çalıştırıldığı fabrikada, atölyede, tersanede veya inşaatta öldüğü haberleri...

Mülksüzlerin barınma hakkı – Gizem Özdemir

Bugün, neoliberal sermaye birikim modelinin küresel ölçekte yayıldığı, ekonomik ve siyasi açıdan egemen olduğu dönemde, mülksüzleştirilmiş milyonlarca insanın geçmişte mücadeleler vererek elde ettiği kazanımların...

Türkiye ve Dünya’da neler oluyor, gençliğe kimler düşmanlık ediyor? – Furkan...

Geçtiğimiz yıllarda düzenlediğimiz konferanslarda, yayınladığımız metinlerde ve sokaktaki mücadelemizde her zaman gençliğin gerçek gündemi olduğuna inandığımız şeyleri anlatmaya özen gösterdik. Kuşağımızın isyanını yaratmak için...