Anti-Emperyalist Siyasi Müdahalelerin Önemine Dair

Türkiye’de gençliğin cüret sorunu yoktur ama mücadele edeceği hareketleri de yoktur. 

Gençlik Komiteleri mücadele içerisinde bu gerçekliği görmüştür ve bu hareketleri yaratma sorumluluğunu üstlenmeye hazırdır.

Geçmişte KYK Borçluları Hareketi ve Barınamıyoruz Hareketi ile bu arayışımızı ortaya koyduk. Gençliğin sorunlarını, hedefli, yaygın bir çalışma ve örgütlenme hâline getirmeyi amaçladık. Tüm yaşamımız üzerinde abluka kuranlara bizleri rezil bir geleceğin kölesi sananlara üniversiteden, yurtlara, sokaklardan meydanlara gerçek olduğuna inandığımız bir mücadele örmeye çalıştık. 

Bugünün gerçekliğine uygun olduğuna inandığımız ve bizler için bir görev olan mücadele hattı ise soykırıma, sömürgeleştirmeye, işgale karşı Filistin halkının yanında olma mücadelesidir.

Bu doğrultuda Emek ve Adalet platformu ile bir araya gelerek oluşturduğumuz Filistin İçin Bin Genç de bu gerçekliğe müdahale etmenin zeminidir. Bu mücadele zemininde tek geçerlilik emektir. Kimsenin dininin kimliğinin önemi yoktur.

Kapitalizme, Emperyalizme ve Siyonizme karşı durmaya gönüllü tüm gençlere açıktır. Birlikte mücadele etmenin mücadele ederken karşılıklı öğrenmenin yeridir. 

Fikrimize inanıyoruz, seçimlere, sol mahalleciliğe güvenmiyoruz. Sınıfın kendi güncel ve potansiyel özgücüne dayanıyoruz.

Bugün, aylardır süren yalan ve inkarları yetersiz kalan, halkın seçimlerde cezalandırdığı geri adım atmaktan başka çaresi olmayan, seçenekleri daralmış bir iktidar ve sermayeyi karşımızda buluyoruz. Bu mücadele tarzının ve halkımızın teveccühünün söz konusu gelişmelere neden olduğuna inanıyoruz. 

Ancak çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz.

Halkımıza güveniyoruz, Gençlere güveniyoruz. Emperyalizmin virüs gibi yayılmış damarlarını koparmaya niyetliyiz. 

O Emperyalizm ki, Kazdağları’nda ormanlarımızı yok ediyor, köylülerin suyunu siyanürle zehir ediyor. Erzincan İliç’te bir ABD tekeli, yerli işbirlikçileriyle 9 madencimizi tonlarca toprağın altına gömüyor, katlediyor. 

O emperyalizm ki, gençleri geleceksiz bırakıyor, halkı sefalete sürüklüyor. 

O emperyalizm ki, İsrail’i Orta Doğu’da bir karakol olarak kullanıyor, koruyor kolluyor soykırım gerçekleştiriyor. 

Filistin İçin Bin Genç tüm bu damarların kopmasının yalnızca bir yönüdür. Daha çok yolumuz var.

Artık anti-emperyalizm ayağa kalkmalıdır. Bizce, Anti-emperyalizm benimsenecek bir ilke veya tavır olarak kalmamalı, siyasi müdahalelerin temel hareket noktasını oluşturmalıdır.

Anti-Emperyalizm tekrardan üniversitelerde canlanarak kitlesel, sınanmış, üretken, yılmayan bir devrimci güç olacak. Sermayeyi de devleti de adım adım yenecek. 

Bizim olan her şeyi geri alana kadar mücadele edeceğiz.

Biz kazanacağız.