Forum

Kamçısını sırtında taşıyan öğrenci – Harun Arslan, Demir Karabacak

2000’lerin ilk yıllarında başlayan “her ile bir üniversite” anlayışıyla ülkemizde ivme kazanan diplomaların değersizleşme seyri sonucunda yükseköğretim sayesinde yoksulluktan kurtulmak hiç olmadığı kadar uzak...

Evet, isyan! – İzzet Çandır

Bu sıralar sosyal medyada beslendikleri siyasi yapılara aykırı düşen tarihi olayları ya da karakterleri yeniden spekülatif bir biçimde ele alan ve bunları terör olarak damgalayarak toplum nezdinde meşruluğunu...

Yoksullar neden isyan eder, neden etmez? – Furkan Polatkan

Bu metin ileride üzerinde daha detaylı olarak duracağımız, yoğunlaşacağımız bir olgunun başlangıç tartışmasını oluşturma amacıyla yazılmıştır. Metni teorik bir kurgu ve tartışma zemini olarak...