Vakıf Üniversiteleri Komitesi kuruldu: Vakıf üniversitesi öğrencileri harekete geçiyor

289

Vakıf üniversitesi öğrencilerinin, kulüp ve topluluklarının birbirlerinden haberdar olabilmesi, bencillik ve rekabetçilik karşısında birlikte durabilmesi ve hem üniversite yönetimlerine hem de siyasi iktidara karşı bir güce dönüşmesi için Vakıf Üniversiteleri Komitesi kuruldu.

Gençlik Komiteleri olarak amaçlarımızı açıklarken şu ifadelere yer vermiştik:

Gençliğin sesinin en gür biçimde duyulabilmesi, gençliğin diğer toplumsal kesimlerle kurucu bağlar inşa edebilmesi, birbirinden haberdar olabilmesi, enternasyonal düzeyde birbirini destekleyebilmesi amacıyla iletişim ağları inşa eder.

Gençliğin bencillik ve rekabetçilik karşısında birlikte durabilmesi, nihilizm ve yalnızlıkla düzen tarafından hem maddi hem de duygusal anlamda sömürülmesinin engellenebilmesi, hayata ve mücadeleye katılmasının önündeki engellerin aşılabilmesi amacıyla dayanışma ağları inşa eder.

Gençliğin hayatın her alanında belirginleşen sermaye ve onun siyasal iktidarları, devletler ve onun ideolojik aygıtları karşısında kuvvetlenerek bir karşı güce dönüşebilmesi, kendi kendini yönetebilmesi, başka toplumsal kesimlerle dayanışma ilişkisini aşan bir birliktelik inşa edebilmesi amacıyla mücadele ağları inşa eder. Var olan mücadele ağlarının birbiriyle koordineli biçimde çalışabilmesini amaçlar. Gençlik kesimlerinin mücadele ettiği her alanda direngen bir çizginin inşa edilmesi amacıyla ideolojik ve fiili mücadele yürütür.”

Neoliberal ekonomi politikalarından eğitim de nasibini almış ve her düzey eğitimde niteliksizleşme, paralı eğitim biçimiyle de kendini göstermiştir. Böylece ücretsiz, nitelikli ve eşit eğitim hakkına her çocuğun, gencin erişim hakkı hiçe sayılmaya devam edilmiştir. Öğrenciler arasında ciddi eşitsizlikler yaratılmıştır. Bunun bir tezahürü de özel okullar ve vakıf üniversiteleridir. Öğrenciler müşterileştirilmiş ve lisans düzeyinde vakıf üniversiteleri yoluyla piyasa dolaşımın bir parçası haline getirilmiştir.

Öğrencilerden vakıf üniversiteleri yoluyla öğrenim ücretleri toplanmakta ve bu ücretlerin nereye harcandığı konusunda ise üniversite yönetimleri tarafından öğrencilere hiçbir bilgi verilmemektedir. Vakıf üniversitelerinde tüm bu öğrenim ücretlerine ek olarak devlet üniversitelerine kıyasla dayatılan yüksek yemekhane, yurt ve ulaşım ücretleriyle öğrenciler ve aileler ekonomik bir kuşatma altına alınmıştır. Ancak öğrencilerden alınan tüm bu yüksek ücretlere rağmen öğretim üyelerine devlet üniversitelerine kıyasla düşük ücretler verilmekte ve üniversite işçileri kadrolu değil, taşeron çalıştırılmaktadır.

Tüm bunlar ve vakıf üniversitelerinin kar hırsına dayalı hamlelerine karşı sesini çıkaran öğrenciler ise burs kesme tehditleriyle baş başa bırakılıyor. Ancak bu baskı ve tehditlere rağmen vakıf üniversitesi öğrencileri kampüslerinde, sınıflarında seslerini yükseltmekte; kulüp ve topluluklar kanalıyla bir arayış içine girmektedir.

İlkelerimizden,
“Gençlik Komiteleri, gençliğin öz örgütlülük zeminlerinin yaratılması için çaba harcar. Bunun için forum, komite, meclis, platform gibi ilkeler düzeyinde kurumsallaşan ve alanı düzeyinde bütün gençlerin katılımına açık biçimde gelişen örgütlenmeleri; yoksa kurmak, varsa desteklemek ve büyütmek sorumluluğuyla hareket eder. Gençliğin, kendisi dışında gelişen ve yalnız “uyum sağlamaya” çağrıldığı zeminlere karşı tabandan gelişen örgütlenmeler içinde çalışmayı önceler.” ifadesi bu arayışa cevap vermek ve bu ihtiyacı karşılamak üzere bize Vakıf Üniversiteleri Komitesi’ni kurma görevini dayatmıştır.

Buradan hareketle, Vakıf Üniversiteleri Komitesi ile 2019-2020 Bahar döneminde online eğitim almak durumunda olan ve hatta onu bile verimli bir şekilde alamayan on binlerce vakıf üniversitesi öğrencisinden alınan öğrenim ücretlerinin iadesi ve alınacak ücretlerin de iptali için bir çalışma başlatarak yola çıkıyoruz.

Vakıf Üniversiteleri Komitesine katılmak isteyen her vakıf üniversitesi öğrencisi arkadaşımıza çağrımız var!

Vakıf üniversitesi öğrencilerinin iletişim, dayanışma, mücadele ağı Vakıf Üniversiteleri Komitesi’ne katılarak üniversitende yaşananları diğer öğrencilerle paylaşabilir, böylece ortak olan sorunlarımıza kolektif çözümler üretmek için bir yol açabilirsin.

Vakıf Üniversiteleri Komitesi’ne katılmak için bize sosyal medya, telefon, Whatsapp, mail yoluyla veya genclikkomiteleri.org sitesindeki ‘iletişim formunu’ doldurarak ulaşabilirsin!