Bilişim ve İletişim Komitesi kuruldu!

Bilişim ve İletişim Komitesi, uluslararası teknolojik gelişmeleri takip etmeyi ve incelemeyi, bilişim alanındaki yazılımsal ve donanımsal en yeni teknolojik gelişmeleri halkımızın bilimsel bilgiye ulaşması adına duyurmayı; halkımızın sansürsüz, sınırsız ve hızlı iletişim konusunda donanımını artırmayı amaçlayarak kuruldu.

Siyasi iktidar tarafından basına yönelik saldırılarla medya abluka altına alınıyor ama sadece gençlerin değil, işçilerin de başta sosyal medya araçları olmak üzere en güncel haberlere erişim için yeni yollar kullandığını görüyoruz. Artık bir işçinin çalıştığı fabrikadan ya da bir öğrencinin eğitim gördüğü liseden yaşadığı hak gasplarını duyurması çok daha kolay. Bu ezilenler açısından çeşitli imkanlar yaratsa da sosyal medya araçları da dönem dönem siyasi iktidar tarafından sınırlandırılabiliyor. Bu bazen belirli bir sosyal medya aracının erişime kapatılması, bazen internete erişimin komple kapatılması şeklinde olabiliyor. Tüm bunlara ek olarak belki de her gün yaptığı paylaşımlardan ötürü gözaltına alınan ya da tutuklanan çok sayıda insanların haberini alıyoruz.

Şüphesiz Facebook veya Twitter kullanmamızda düzen açısından sorun yok çünkü birçok kişisel verimize bu yolla rahatlıkla ulaşabiliyorlar ancak bu araçlarla düzeni teşhir etmek ya da düzen karşısında alternatif medya araçları geliştirmek son derece tehlikeli ve kabul edilemez bulunuyor. Bu son derece anlaşılır çünkü teknolojik gelişmeler, bilimsel ilerlemeler düzen tarafından sermayerdarların çıkarına hizmet edecek şekilde kullanılıyor, kullanılmaya çalışılıyor. Kişisel verilerimiz bu sosyal medya araçları sayesinde alınıp satılıyor ve ciddi bir izlenme, gözlenme durumuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ama dünyanın dört bir yanındaki halk hareketliliklerinde sosyal medyanın ciddi bir şekilde etkili olduğunu gözlemledik, gözlemliyoruz. Böyle dönemlerde de bu araçların kullanımına erişimin kesildiğini görüyoruz.

Öyleyse ne yapmalı? Emekçiler tarafından üretilen bilimsel bilgiyi bir avuç sermayedarın elinden alabilecek bir ufukla çalışmak gerekiyor. Emekçilerin, gençlerin, öğrencilerin, kadınların otosansürün emaresi bile bulunmadan birbirleriyle paylaşımda bulunabileceği; özgür ve sınırsız iletişim kanalları yaratmak zorundayız. Mevcut sosyal medya araçlarında bunun dışına çıkan her türlü hareketi teşhir etmek ve bununla mücadele edebilmenin alternatif yollarını yaratmak zorundayız.

Bu saydıklarımızın hiçbiri kolay değil. Ama her yasağı, sansürü, baskıyı ortadan kaldırmanın yolları yaratılabilir. Bu bazen vpn kullanmak olabilir bazen de alternatifini yaratmak olabilir. İmkanlarımız ölçüsünde hareket etmek durumundayız ama imkanlarımızı artırmayı da önümüze görev olarak koyuyoruz.

Bilişim ve İletişim Komitesi, bilişim ve bilgisayar bilimleri alanlarında eğitim gören öğrenciler, bu bölümlerden mezun olan gençler ya da bu alanlara dair yetkinliği veya merakı olanlar tarafından yukarıda saydığımız gerekçelerle yeteneklerini, yaratıcılığını, deneyimini toplumun kolektif çıkarları için kolektif bir çabayla buluşturmak amacıyla yola çıkmıştır.

Bilişim ve İletişim Komitesi’ne katılmak için bize sosyal medya, telefon, Whatsapp, mail yoluyla veya genclikkomiteleri.org sitesindeki ‘iletişim formunu’ doldurarak ulaşabilirsin!