Bilim ve Sağlık Komitesi kuruldu!

Başta sağlık alanında olmak üzere hem uluslararası yayınları inceleyecek, gelişmeleri takip edecek hem de halkın bilimsel bilgiye ulaşması için gerek sokakta gerek sosyal medya kanalları üzerinden duyurular yapacak olan Bilim ve Sağlık Komitesi halkın ihtiyaçları doğrultusunda hekimler, sağlık emekçileri ve tıp fakültesi öğrencileri tarafından kuruldu.

Koranavirüs nedeniyle hastaneye yatmak zorunda kalan hasta sayısının artması İtalya ve İspanya gibi örneklere bakılarak rahatlıkla görülebilir. Bu nedenle ilerleyen süreçte hekimlerin ciddi yoğunlukla ve çalışma güvenliği sorunlarıyla karşılaşması olası. Bu noktada tıp fakültesi öğrencilerini sorumluluk almaya Bilim ve Sağlık Komitesi’ni genişletmeye çağırıyoruz.

Gençlik Komiteleri’ni, gençlik hareketinin bugünkü ihtiyaçları doğrultusunda yeniden kurmuş ve gençliğin sermaye ve devlet karşısında güçlenmesi, temsiliyetinin artırılması için “iletişim, dayanışma ve mücadele ağı” olarak organize edeceğimizi duyurmuştuk: “Var olan ağları kuvvetlendirmek ve yan yana getirmek, olmayan yerlerde bu ağları inşa etmek üzere çaba sarf etmeyi görev biliyoruz. Gençliğin, ekonomik ve politik talepler etrafında birleşebilmesi; akademik, kültürel, sanatsal ve sosyal ortamlarda bir araya gelebilmesi, üretebilmesi ve paylaşabilmesi için çalışacağız. Gençlerin yalnızlaştırıldığı, birbiriyle rekabete zorlandığı, bencilliğin bir değer olarak sunulduğu her an; dayanışma ağları örgütleyecek, kendimiz gibi sorunlarla boğuşan milyonların olduğunu hatırlatarak dayanışma çağrılarını benzerlerimize yayacak iletişim ağlarını kuracağız.”

Tıp başta olmak üzere sağlık alanındaki öğrencilerin, hekimlerin, emekli doktorların, sağlık emekçilerinin bir arada bulunduğu Bilim ve Sağlık Komitesi, gerek bu süreçte gerek de ilerleyen dönemde başta sağlık alanında olmak üzere hem uluslararası yayınları inceleyecek, gelişmeleri takip edecek hem de halkın bilimsel bilgiye ulaşması için her türlü duyuru imkanını kullanacak. Tüm sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının güvenliğine ilişkin gözlemde bulunup gerekli durumlarda halkı bilgilendirecek.

Bilim ve Sağlık Komitesi’ne katılmak için bize sosyal medya, telefon, WhatsApp, mail yoluyla ya da genclikkomiteleri.org sitesindeki iletişim formunu doldurarak ulaşabilirsin!