Gençlik Konferansı Sonuç Metni

Biz gençliğiz. Hak ettiklerimiz bize reva görülen rezil gelecekten, sorunlarımızın içinde kaybolduğumuz içsel buhrandan çok daha fazlası. Buna karşı, içinde yaşadığımız koşulların hangi kısımlarını sorunsallaştırdığımızı, önümüzdeki dönem için yürüttüğümüz tartışmaları hep birlikte konuşmak üzere 10 Aralık Cumartesi günü Şişli Nazım Hikmet Kültür Evi’nde “Düşlerimizi çalanların uykularını kaçıralım!” şiarıyla toplandık.

Zamanı tanımak, düşmanları hatırlamak, nasıl bir durumda olduğumuzu anlamak, önümüzdeki koşulların sahici tahlilini yapmak zorunlu bir başlangıç aşaması. Gençlik Konferansı’nda bu aşamayı enine boyuna, layıkıyla gerçekleştiren birçok arkadaşımız söz aldı. Ardından mücadele yollarımızı, bağımsız, kitlesel, güçlü bir gençlik hareketininin imkanlarını tartıştık.

Gençlik Konferansı’nda yapılan sunumlar ışığında merkezi düzeyde gerçekleştirme planıyla karara bağlayarak duyurduğumuz başlıkları paylaşıyoruz. Düz metin olarak okumak için buraya tıklayabilir ya da aşağıdaki maddeleri takip edebilirsiniz:

1. Bir KYK Zirvesi düzenleyeceğimizi, farklı illerde farklı KYK’larda kalan gençleri ve taleplerini bir araya getireceğimizi duyuruyoruz.

Bir buçuk yılı aşkın süredir Barınamıyoruz Hareketi aracılığıyla KYK yurtlarında kalan gençlerle iletişim kuruyoruz. Yemek, temizlik, kapasite, internet, güvenlik, ulaşım, izin sayısı, baskı, şiddet gibi birçok başlıkta yaşanan sorunlar sebebiyle bu yurtlardan sadece bize her gün onlarca ihbar geliyor. Üstelik bu şartlar altında kalınan yurtların ücretini bir ay geciktirdiğinde gençler kendini kapının önünde buluyor. Biz bu kötü muamelenin kontenjan hesabıyla kasten uygulanan bir politika olduğunu ve barınmanın ihtiyaçtan doğan bir hak olarak değil hizmet ilişkisinden doğan bir ticaret kalemi olarak değerlendirilmesinin bir sonucu olduğunu düşünüyoruz.

Öte yandan, geçtiğimiz yıldan bu yana yurtlarda birbirini tetikleyen sürekli eylemler oluyor. Yurtta kalan gençlerin ışık açıp kapatma, toplu yürüyüş, alkış, nöbet, yemekhane kilitleme, sesli protesto, sosyal medya çağrıları gibi yollarla geliştirdiği bu hak arama zeminini önemli buluyoruz. Biz bu zemine ayağımızı basıyoruz. KYK yurtlarındaki mücadeleyle ilgili deneyimlerimiz ve ağımız sürekli genişliyor.

Önümüzdeki dönem KYK yurtlarında kalan gençlerin direnç noktalarını, taleplerini, mücadele deneyimlerini birleştireceğiz. Bir KYK Zirvesi düzenleyeceğimizi, farklı illerde farklı KYK’larda kalan gençleri ve taleplerini bir araya getireceğimizi duyuruyoruz.

2. Burs ve kredilerle ilgili bir çalışma grubu kurduğumuzu, daha önce “Bursları arttır, borçları sil!” diyerek çıktığımız yolu tamamlayacak bir güzergah izleyeceğimizi duyuruyoruz.

3. Bir meslek liseleri çalışma grubu kurduğumuzu; meslek lisesi öğrencilerini yaşadıkları gündelik sorunlar karşısında yalnız bırakmayan ancak esasta köleleştirmeye ve çocuk işçiliğe cepheden karşı çıkan bir odaklanma içinde olacağımızı duyuruyoruz.

4. Gençlik ve işçi hareketleri arasında yeni gelişen dinamiklerin olanaklarını araştırmak, özellikle bağlantılı durumlarda üniversitelerden işçi direnişlerine ses ve işçi cinayetlerine tepki verebilmek, üniversitede emek çalışmalarına yönelen ilgiyi toparlayabilmek için bir ağ kuracağımızı ve bunu bağımsız-sürekli hale getireceğimizi duyuruyoruz.

5. Hukuk alanındaki çalışma ve deneyimimizi, hakkını arayan bütün gençlerle her aşamada yan yana olabilmek ve gerektiğinde kamuoyu oluşturabilmek için; hukuk öğrencilerini, stajyer avukatları ve genç avukatları kapsayacak Gençlik Davaları çalışma grubuyla kurumsallaştıracağımızı duyuruyoruz.

6. Üniversitelerde lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören gençler arasında eleştirel kuramlara ve çalışmalara yönelik bir ilgi tespit ediyoruz ancak bu eğilim yasak ve manipülasyonla boğuluyor. Bu eğilimi alternatif eğitimler ve bir kongre çalışmasıyla buluşturacağımızı duyuruyoruz.

7. Birçok ilde kuruluş zeminleri açığa çıkan Kent Enstitüleri‘ni yaygınlaştıracağımızı ve her yereldeki ihtiyaçlar ekseninde çalışan birer merkez haline getireceğimizi duyuruyoruz.

8. Gençlerin üniversitede özneleşmesinin yolunu açan en önemli araçlardan biri olan kulüp ve toplulukların iktidarın bütün saldırılarına karşı savunulması, geliştirilmesi, dayanışma ilişkilerinin derinleştirilmesi ve yeni toplulukların kurulmasına ön ayak olunabilmesi için bir ağ kuracağımızı duyuruyoruz.

9. Gençliğin medyada provokatör ile mağdur arasında salınan görüntüsüne karşı hikayenin doğrusunu anlatmak için, gençliğin medyası gibi hareket edecek bir yayın kurulu çalışması kurduğumuzu ve bu çalışmayı genişleteceğimizi duyuruyoruz.

10. Çağrımız

Gençlik Konferansı 2022, Şişi Nazım Hikmet Kültür Evi