Filistin Gençlik Hareketi’nden (Palestinian Youth Movement) dünya halklarına çağrı!

Filistin Gençlik Hareketi’nin (PYM) dünya halklarına çağrısını çevirdik. Çağrının tam metnini aşağıda okuyabilirsiniz. Yaşasın nehirden denize özgür Filistin!

Geçtiğimiz hafta, Afganistan’dan Lübnan’a, Haiti’den Filistin’e kadar, Küresel Güney’in üzerindeki askeri işgalin, kâr amaçlı savaşın ve küresel kapitalizmin yıkıcı etkilerine tanık olduk.

ABD diktatörlüğü onyıllardır, Afganistan’ı işgal etmiş durumda. ABD, işgaline asla rıza göstermeyen, kendi egemen toprakları üzerinde ABD’nin insansız hava aracının bulunmasına razı olmayan Afgan sivil nüfusuna karşı ayrım gözetmeksizin savaş yürütüyor. Sadece son 20 yıl içinde, Amerikan savunma müteahhitlerinin silah satışlarından 2 trilyon doları cebe indirdiği Afganistan’da binlerce Afgan öldü. Afgan halkının yıllardır yaşadığı bu işkence, ABD’nin Afganistan’da on yıllardır süren ekonomik, coğrafi ve siyasi egemenliğinin doğrudan bir sonucudur.

Lübnan ve Haiti’de, sivil nüfus altyapı bozuklukları, enflasyon krizleri ve aşırı yoksulluktan muzdarip olmaya devam ederken, iki ülkenin yönetici seçkinleri, benzer şekilde, IMF, Dünya Bankası ve uluslararası finans kurumlarıyla yapılan ekonomik düzenlemelerden yararlandı.

Haiti’de yaklaşık 1.500 kişinin ölümüne neden olan son depreminin ardından, risk sermayedarları, Haiti halkını beş parasız bırakırken yönetici sınıfı daha da zenginleştiren, 2010 ve öncesindeki felaketlerden yararlanıp uyguladığı şok doktrini politikalarını, şuanki mevcut yıkımdan yararlanarak aynı politikaları uygulamaya sokmaya hazırlanıyor. 

Benzer şekilde, Lübnan’da, iktidardaki bölgesel askeri diktatörler ile uluslararası finans kurumları arasındaki kapı arkası anlaşmalar, insanları açlığa sürükleyen, -egemen sınıfın daha çok kâr etmek adına el koyduğu- elektrik, ilaç gibi temel haklara erişimi gasp eden enflasyon krizinin, tırmanarak sürmesine neden oldu.

Filistinliler olarak; Siyonizme, işgale ve sömürgeleştirmeye direnmeye devam ederken, kapitalist ve emperyalist sömürü süreçlerine benzer şekilde direnen, dünya çapındaki diğer ezilen halklarla bağlantı içinde olmamız kritik önem taşıyor. Kurtuluş, mücadelelerimizin ayrıştırılması veya tecrit edilmesi yoluyla değil, ancak benzer noktaları ve silahları birleştirerek aynı anda yerlerimizden küresel bir baskı sistemi oluşturarak gelecektir.

Hepimiz özgür olana kadar hiçbirimiz özgür değiliz.

Bu çağrı https://palestinianyouthmovement.com/ sitesinde yayınlandı.
Çeviren: Pırıl Kurtdere