Online eğitimde de eşitsizlik!

Özyeğin Üniversitesi’nde de Ankara Üniversitesi’nde de öğrencilerin %90’ı online eğitimi yeteri kadar verimli bulmamakta ve öğrenciler karar alma süreçlerine dahil edilmeyi talep etmektedir.

Yaklaşık 2 aydır süren ve sürmeye de devam edecek olan online eğitim sürecinde üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunları ve taleplerini, Özyeğin Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi öğrencilerinin raporlarını paylaşarak aktarıyoruz.

16 Mart 2020 itibariyle üniversitelerde online eğitime geçilme kararı alınmıştır. Bu kararın hemen ardından üniversitelerin teknik altyapıları ve öğrencilerin teknik imkanları -kararın bir sonucu olarak- tartışma konusu olmuştur. Başta devlet üniversiteleri olmak üzere birçok üniversitenin online eğitim konusunda yeterli teknik imkana sahip olmadığı bu süreçte belirgin bir şekilde görülmüştür.

Öğrencilerin de online eğitim alabilmek, online sınavlara girebilmek için yeterli imkanlara sahip olmadığı memleketin dört bir yanındaki üniversitelerden öğrencilerin başta Twitter olmak üzere yaptıkları hashtag çalışmalarıyla açıkça görülmektedir.

Öğrencilerin talepleri ve baskıları doğrultusunda birkaç üniversite öğrencilerin bu sorunlarına dönük anketler açsa da bu anketlerde çoğu zaman öğrencilerin sorunları ve taleplerine dair net sorular yer almamakla birlikte bu anketlerin sonuçları da anket açılan üniversitelerin büyük çoğunluğunda üniversite yönetimleri tarafından açıklanmamıştır.

Her zaman olduğu gibi uzaktan eğitimde de üniversitede öğrencilerin sorunlarını ve taleplerini saptamak görevi de yine üniversite öğrencilerinin önüne bir görev olarak düşmüştür. İlk olarak 29 Mart tarihinde Özyeğin Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Özyeğin Komitesi bir öğrenci talep formu açmış ve 16 Nisan’da sonuçları rapor halinde açıklamıştır. Ankara Üniversitesi öğrencileri de yine böyle bir form hazırlamış ve 8 Mayıs günü sonuçları açıklamıştır.

Bir devlet ve bir de vakıf üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan her iki rapora da baktığımızda çıkarılan sonuçlar birbiriyle son derece uyumlu olmaktadır. Sonuçlar özetle şunlardır:

1. Her iki üniversitede de öğrencilerin %90’ı online eğitimi yeteri kadar verimli bulmamaktadır.
2. Öğrencilerin ciddi bir kısmının online eğitime erişebilecek teknik imkanı bulunmamaktadır.
3. Öğrencilerin ciddi bir kısmının acele bir şekilde ailelerinin yanına gitmesinden ötürü (yurtların boşaltılması vb) ders materyallerine erişimi bulunmamaktadır.
4. Bu süreçte üniversite yönetimleri tarafından öğrencilerin talepleri sorulmadan, öğrencilerin talepleri dinlenmeden kararlar alınmış ve bu da öğrenciler açısından sorunlarının büyümesine neden olmuştur. Öğrenciler karar alma süreçlerine dahil edilmeyi talep etmektedir.
5. Salgın sürecinde yaşanan sorunların bedeli öğrencilere kesilmiş ve kesilmeye devam edilmektedir. Vakıf üniversitelerinde öğrenim ücretleri, devlet üniversitelerinde ise öğrenim harçları iade edilmemiştir. Üniversiteler bütçelerinden öğrencilerin teknik imkanlarını sağlamak adına öğrencilere herhangi bir tedarik sağlamamıştır.

RAPORLAR

Her iki rapora da yansıyan önemli sonuçları özetlemekle birlikte raporları da sizinle paylaşıyoruz.

Özyeğin Üniversitesi Raporu

 • Rapor, Özyeğin Üniversitesi’nde eğitimine devam eden 610 öğrencinin katılımıyla hazırlanmıştır.
 • Öğrencilerin %91’i online eğitimi verimli bulmuyor.
 • Öğrencilerin %26.5’i online eğitim için yeterli teknik imkanlara sahip değil.
 • Öğrenciler, kampüs imkanlarının kullanılamaması ve salgın sürecinde ailelerinde yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle Bahar dönemi öğrenim ücretlerinin iadesini talep ediyor.
 • Öğrenciler, teknik imkanlarındaki eksikliklerin üniversite tarafından karşılanmasını talep ediyor.
 • Öğrenciler karar alma süreçlerine dahil edilmeyi talep ediyor.

Ankara Üniversitesi Raporu

 • Rapor, Ankara Üniversitesi’nde eğitimine devam eden 874 öğrencinin katılımıyla hazırlanmıştır.
 • Öğrencilerin %89.9’u online eğitimi yeteri kadar verimli bulmuyor.
 • Öğrencilerin %18.4’ünün evinde internet bağlantısı (Wifi) yok.
 • Öğrencilerin %52.3’ünün kendine ait bilgisayarı yok.
 • Öğrencilerin sadece %25.2’si online eğitimi her zaman takip edebiliyor.
 • Öğrencilerin %56.5’i vize ödevlerini yapamadığını belirtiyor.
 • Öğrenciler, teknik imkanlarındaki eksikliklerin üniversite tarafından karşılanmasını talep ediyor.
 • Öğrenciler karar alma süreçlerine dahil edilmeyi talep ediyor.

genclikkomiteleri.org