Açıklamalar

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz sıra arkadaşımız Hakan Taşdemir için bugün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde gerçekleştirdiğimiz anmaya polis ve ÖGB eliyle yapılan saldırıya dair açıklamamızdır. Geleceksizleştirilen, hocaları ihraç edilen, yaşanılamaz koşullarda öğrenimine devam etmek zorunda kalan ve yemekhane, ulaşım, barınma haklarına AKP tarafından sistematik...
Karmakarışık dünyamız çözülüyor. Belki de uzun bir yenilgi döneminin son çeyreğindeyiz. Biz, Gençlik Komiteleri olarak bu süreçte özel olarak inisiyatif alıyoruz ve bütün gençliği inisiyatif almak üzere davet ederek bir acil eylem planı açıklıyoruz. Önce zemini tanıyalım: Diktatörlükler, savaşlar, küresel olarak güneye depolanmış ucuz emeğin sömürüsü, merdiven...
Gelin satranç masasının piyonu değil, oyuncusu olalım! Dünyada ve Türkiye’de üniversiteler siyasi iktidarın tutumundan, politikalarından ve uygulamalarından bağımsız değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Bunu devletlerin en “demokratik” olduğu dönemlerden en baskıcı olduğu dönemlere kadar üniversitelerin dönüşümünden ve üniversitelere uygulanan politikalardan zaten görüyoruz. Bugün ise Türkiye’de...
Yüzlerce öğrenci, 10 açık toplantı ve atölye ile 6 ilden 20'den fazla üniversiteden 150'den fazla öğrencinin katıldığı #ÖğrenciForumu sonucunda hazırlanan Öğrenci Değişim Programı çıktı. "Bu broşürün yazılma amacı, kimsenin bilmediği yeni keşfedilmiş yolların duyurulması değil. Kimseye akıl vermek, kimseden ders almak gibi bir niyetimiz...
Yüksek Öğretim Kurumu, "Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek" gibi yetkilerle 1981’de, bundan ta 38 yıl önce rektörlük seçimlerini, öğrenci konseylerini iptal ederek, üniversitelerin öğretim kadrolarını değiştirerek, baskı altına alarak üniversitelerin özerkliğini yok edecek antidemokratik uygulamalarıyla bir "darbe kurumu" olarak hayatımıza girdi. Tabii...