Bursları geri alacağız, bu ablukayı dağıtacağız

292

12 Aralık’ta bütçe görüşmeleri sırasında Barınamıyoruz Hareketi’nin öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz Ankara eylemi polis tarafından engellenmiş ve 100’e yakın arkadaşımız gözaltına alınmıştı. 14 Aralık’ta ise Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde ekonomik krizi konuşmak için toplandığımız forumda 13 arkadaşımız Mülkiye’nin içinde gözaltına alınmıştı. Birkaç gün önce, bu eylemlerden 3 ay sonra, bu eylemlerde gözaltına alınanların KYK kredi ve burslarının kesildiğini öğrencik.

Bu olanlar yeni değil, bunun en yakın örneklerini 2019’da KYK eylemlerinde, ODTÜ’de Onur Yürüyüşünde, Cebeci’de Las Tesis dansında, 2021’de Boğaziçi Direnişinde, Kaypakkaya anmasında görmüştük. Dayatılan rezil geleceğe karşı en ufak bir itiraz geliştiren her öğrenciye devletin ilk tepkisi onları açlıkla terbiye etmeye çalışmak oldu. KYK burslarımız, kredilerimiz kesildi, yurtlarımızdan atıldık, ailelerimiz arandı… Dört yandan ablukaya almaya çalıştılar. Geleceksizlik ve borçluluk kıskacı bütün gençliği sararken, onun direnişi tek yol olarak gören kesimlerine daha fazla tedbir gerekli görüldü. Hiç yılmadık, bugün de yılmak gibi bir niyetimiz yok.

Bugün gelinen noktada, öğrenciye her ay yatan 850 TL, bir kamu hizmeti gereği olarak değil, öğrenciyi satın almanın aracı olarak görülüyor. Onun geleceksizliğe ve borçluluğa karşı geliştirdiği itirazın sesini kısmak, onu pasifize etmek, en insani tepkilerini iğdiş etmek için kullanılıyor. 850 TL bir destek değil, “sus payı” haline gelmiş durumda. Biz bu saldırıları daha önce gördük, daha önce geri ittik, daha önce KYK burs ve kredilerimizi geri aldık. Onca davada mahkemelerin “sadece polisin bildirimiyle KYK bursu kesilemez” kararlarına rağmen bu yapılan, iktidar ve onun aparatlarının, kendi yargısını bile tanımayıp, öğrencileri açlığa, sefalete boyun eğmeye, mücadeleye yeni katılan arkadaşlarımız üzerinde korku iktidarı kurmaya, yılgınlığa, bıkkınlığa sebep olmaya çalışmasıdır.

Bundan korkmuyoruz. Açlıkla tanışık, sefalete alışkınız. Yılgınlık ve bıkkınlık bizim lügatımızda yoktur! Bu rezil geleceğin kölesi olmayı reddettiği için KYK burs ve kredileri kesilen, yurtlarından atılan bütün arkadaşlarımıza birlikte mücadele etme çağrısı yapıyoruz.

Yaşasın öğrenci dayanışması!