Acil eylem planı: #KarşıGüçlenelim

276

Karmakarışık dünyamız çözülüyor. Belki de uzun bir yenilgi döneminin son çeyreğindeyiz. Biz, Gençlik Komiteleri olarak bu süreçte özel olarak inisiyatif alıyoruz ve bütün gençliği inisiyatif almak üzere davet ederek bir acil eylem planı açıklıyoruz.

Önce zemini tanıyalım: Diktatörlükler, savaşlar, küresel olarak güneye depolanmış ucuz emeğin sömürüsü, merdiven altlarında hastalık pahasına üreten atölyeler, amfilerden bile kovulup koridorlara taşan öğrenciler, itaate zorlanan bilim ve akademi, üniversiteyi kuşatan özelleştirme, işsizlikle terbiye edilmeye çalışılan gençlik, ihtişamlı kapıların kilitleri ve kimlik kontrolleri, mahallelerde dolaşan adi şiddet, polis şiddeti, esnek çalışma diye pazarlanan güvencesizlik, ekmek ve kitaba zam, sermayedarlara yönelik arttırılan vergi indirimleri ve teşvikler, en az yarımıza reva görülen asgari ücret, çevre tahribatı, bozulan iklimler, doğal dengeler ve durdurulamaz yangınlar, maden arayan şirketler ve talan edilen dağlarla köyler, erkek şiddeti, erkek düzeni, erkek devleti ve ucuz kadın emeği, cezasız kadın cinayetleri, bedenimize ve kimliğimize müdahale, kitelesel yoksulluk, intiharlar, nihilizm bataklığı, yoksunluk ve nihayetinde çoğunlukta olan açlık…

Ezecek miyiz gücümüzle dünyayı? Öyle bir yerinden tutup da düzeltmek için değil üstelik, kalıntıları arasında dolaşmak için de değil; ezip iyice toz toprak olana kadar, okyanuslara karıp çamurundan baştan kuracak mıyız?

Bir deprem yaratacağız ama önce eylemci güvenliği!

Toplanma Yerlerimiz: Dünyanın (zaten zelzelelerle sarsılan) bütün meydanları ve özelde Taksim barikatları, KYK yurtlarında kesintisiz su ve internet eylemleri, Amed’de seçilmişler için, kampüslerde atanmışlara karşı, Erzincan’da Anagold, Kazdağları’nda işgal, Ankara Üniversitesi’nde mor boya, ODTÜ’de Kavaklık, Özyeğin’de forumlar ve dayanışma, İTÜ’de boykot, ÖGB’ye direniş, öğrenciye çay, Yıldız’da kampüs savunması, Boğaziçi’nde fikirlere ve ifadeye hürriyet, Gebze Teknik’te zamlara karşı hashtag çalışması, Munzur’da beslenme hakkı için dilekçe, Marmara’da amfi yetersizliğine karşı yürüyüş, meslek liselerinde staj sömürüsüne son diyen pankartlar, Kadıköy’de ve Taksim’de liselilerin eylem özgürlüğü ve nihayetinde, ana kapıya asılan pankartlarıyla, ses çıkarma eylemleriyle, boykot örgütlenmesiyle yemek hakkını savunan ve kazanan İstanbul Üniversitesi, sesini arayan Beyazıt…

Demirbaş (sıralı, tam) Listesi: Kesintisiz iletişim, hakiki-somut dayanışma ve uzlaşmaz mücadele!

Görevliler: Bütün gençlik kesimleri, kurucu bağlarla yan yana geldiğimiz bütün toplumsal kesimler, üniversiteliler, liseliler, mahalleliler, stajyerler, genç işsizler, genç kadınlar…

Tatbikat: #KarşıGüçlenelim diyerek yan yana geliyoruz. Başta siyasal iktidar olmak üzere hayatımızı kuşatan bütün güçlere karşı gücümüzü artırmak ve bir “karşı güce” dönüşmek için organize oluyoruz. Bilmediklerimizi öğreniyoruz, birbirimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz, sesimizi birleştiriyoruz, mücadeleden öğrendiklerimizi aktarıyoruz. Güçleniyoruz ve gençliği bir karşı güç olarak örgütlüyoruz. Rektörlere #KarşıGüçlenelim, baskıcı müdürlere, erkekliğe, rekabete, bencilliğe, özelleştirmeye, patronlara ve siyasi iktidara #KarşıGüçlenelim…

Müdahale Yöntemleri: Sallanmakta olan saraylarda ve ayna camlı plazalarda oturanlar sırf onlara karşı duramayalım, deprem biraz daha ertelensin diye bizi güçsüzlüğe, cehalete, sefalete, yalnızlığa sürüklemeye çalışıyor. Bir arada duramadığımız sürece güçsüzüz, yeteneklerimizi kendimiz için kullanamadığımız sürece beceriksiziz, bildiklerimizi paylaşmadığımız sürece cahiliz. Dayanışma ağlarımızı kuramadığımız sürece yalnızız. Ama bu yalnızlığa mecbur olan biz değiliz; ne kadar güçsüz olursak, bizi o kadar kolay eledikleri için, o kadar kolay yönettikleri ve o kadar kolay sömürdükleri için bizi yalnızlaştırmaya mecbur olanlar onlar. Hemen şimdi başlayarak tersine çevirelim dünyayı. Farkında olmadan her gün yeniden inşa ettiğimiz dünyayı. Artık kendimiz için harekete geçelim! Güçlenelim, bir karşı güce dönüşelim.

1) Yeteneklerimizi ve bildiklerimizi paylaşacağız. Atölyeler organize edeceğiz ve yayınlar çıkaracağız. Görsel tasarım, video-kurgu, müzik, metin, bilişim, gazetecilik, hukuk, sosyal medya, fanzin-dergi atölyeleri, okuma grupları… Gençliğin kendi eylemini kurarken ihtiyacı olabilecek bütün bilgi, birikim ve donanımı bir araya getirip yaygınlaştırmak için çalışacağız.

2) Gençliğin dayanışma ağlarını kuracağız. Gençliğin, neoliberal saldırılar altında ezilip yok olmasını engellemek, günlük ve acil ihtiyaçlarımızı birbirimizden güç alarak karşılayabilmek için bütün birikimimizi seferber edeceğiz. Eşya depoları, burslar, ders notları, kitaplar, dayanışma sofraları, aracısız-depozitosuz ev değişimleri, alternatif sosyalleşme alanları… Tanıdıklarımızı dayanışmaya, tanımadıklarımızı tanışmaya çağırıyoruz. Sadece süren hayat sürsün diye süreklileştirilen hiyerarşik yardım ağlarına karşı gençliğin mücadeleye katılmasının önündeki somut engelleri aşmak için gençliğin dayanışma ağlarını kurmaya çalışacağız.

3) Komiteler, forumlar, koordinasyonlar, platformlar kuracağız. Ulaşabildiğimiz her yerde gençlerin yan yana gelip mücadeleyi büyütebileceği örgütlenmeler inşa etmek için uğraşacağız. Böyle örgütlenmelerin bulunduğu yerlerde buraların büyütülmesi ve demokratikleştirilmesini ilke ediniyoruz. Bütün gençlerin sesiyle, sözüyle, aklıyla ve emeğiyle var olacak örgütlenmelerin nasıl değişimler yarattığını deneyimledik. Elle tutulur, gözle görülür, katılıp kuvvetlendirilebilir yapılar inşa etmek için çalışacağız. Bütün gençlerin katılımına açık, şeffaf, eşit söz ve temsiliyet hakkına dayanan, kitlesel olmak için çabalayan yan yana gelişlerle ekonomik, politik ve sosyal taleplerimiz için mücadele edeceğiz. Coğrafi olarak ya da alan açısından özelleşmiş birlikteliklerle, en genel düzeyde bunlar arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlayacak tanışıklıklar kuracağız. Gücümüz oranında ve gücümüzü artırarak mücadeleyi büyüteceğiz. Bütün genç arkadaşlarımızı mücadeleye çağırmaktan vazgeçmeyeceğiz, süren mücadelelere başka hiçbir çıkar gözetmeden katılmaktan bir an olsun geri durmayacağız.

Ama bunları ancak seninle, derken karanfilin elden ele gezdiği bütün genç arkadaşlarımızla beraber yapabileceğimiz biliyoruz. Sen de gençliğin iletişim, dayanışma ve mücadele ağına katıl. Hayatımızı ve geleceğimizi çalmaya çalışanlara #KarşıGüçlenelim!

Acil Eylem Planı, her genç arkadaşımızın katkısına, eleştirisine, tartışmasına ve önerisine açık biçimde artık hazır.

Şimdi eyleme zamanı!

Ocak 2020